TY FINNALLYQED

QED gaat over een onderwerp dat uiterst ingewikkeld is: de theorie van quantum elektrodynamica. Dit onderwerp is gewoonlijk slechts voorbehouden aan universitaire studenten in de theoretische natuurkunde. QED is door zijn nauwgezetheid, volledigheid en eerlijkheid één van de meest succesvolle theorieën.
Juli 2017

QED, de zonderlinge theorie van licht en materie

Inleiding in de Relativiteitstheorie

Dit is een algemene inleiding over de relativiteitstheorie van Albert Einstein. In deze inleiding worden de denkbeelden geschetst die hebben geleidt tot de Speciale en Algemene Relativiteitstheorie. De ideeën worden uit de doeken gedaan met een minimaal gebruik van wiskunde. Daarom is deze inleiding uitermate geschikt voor een eerste kennismaking met de relativiteitstheorie.
December 2017

Inleiding Relativiteitstheorie, de wondere wereld van ruimte en tijd

Zelfrijdende auto heeft de toekomst

Laatst hoorde ik een oudere dame zeggen dat zij nooit in een Zelfrijdende auto zou stappen. Je wilt toch eigenhandig bepalen wanneer je waar naar toe rijdt, en op welke manier? Dat is helemaal waar, en het is bijna niet voor te stellen dat dit gaat veranderen. Maar dit is een verouderd beeld dat volledig gaat verdwijnen. Ik zal je uitleggen waarom.
April 2018

Zelfrijdende auto heeft de toekomst

Korte introductie Speciale Relativiteitstheorie